Negative og stigende konsekvenser ved stigende boligpriser i København.

Rasmus Vestergaard Hansen, Nicolai Borch Kelstrup, Mads Tranekjær Andreasen & Frederik Jarl Vestergaard

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave undersøger konsekvenserne ved boligprisstigningerne I København.
I projektets første del redegøres der for boligprisstigningernes omfang og årsager. I projektets anden del analyserer vi de positive og negative konsekvenser ved boligprisstigningerne. I projektets tredje del diskuterer vi hvilke tiltag kommunen eller staten kan tage, for at fastholde/sænke boligpriserne eller minimere de negative konsekvenser.
Vi konkluderer først og fremmest, at priserne er steget og at det skyldes flere faktorer, herunder urbanisering, byfornyelser og en historisk lav rente på lån. I anden del konkluderer vi, at de negative konsekvenser blandt andet er øget ulighed, en mere homogen befolkningssammensætning og eksklusion og marginalisering af mindrebemidlede borgere og studerende. Der er færre positive konsekvenser, men der er blandt andet de fordele kommunen får som følge af en rigere befolkning og fordele for erhvervslivet i byen. Slutteligt foreslår vi, at man bygger flere nye boliger, gerne små og billige. Desuden foreslår vi blandt andet at man indfører strenge straffe for brud på lejeloven og at man lovgiver for at begrænse private investorer. Desuden foreslår vi tiltag til at begrænse efterspørgselspresset i København.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2018
VejledereHanne Themsen

Emneord

  • København
  • Boligpriser
  • Vesterbro