Nedbrydning af polychlorerede biphenyler ved hjælp af fotokatalyse

Rabia Nasir, Ala El-Khayali, Shukr Naser Karim Naser, Simone Dmitrievna Kozlovski & Eman Khalil Dbouk

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Siden polyklorerede bifenyler (PCB) er blevet forbudt at anvende i Danmark, er der lagt stor fokus på forskningen der retter sig mod eksperimenter og opdagelser, til fjernelse af PCB. I dag genbruges PCB-holdige byggematerialer kun, hvis koncentrationen er under 0,1 ppm, hvor materialer med højere koncentration klassificeres som farligt affald og er brændt ved 1250 °C.
Målet for projektet er, at undersøge om fotokatalyse kan bruges som alternativ til at rive skoler ned/opvarme dem, ved at opsætte TiO2 behandlede plader på vægge, for om muligt at reducere PCB i luften i lokalet til under lovkravet på maks 300 ng/m3.
Under forsøgene i projektet anvendes TiO2-belagte glasplader, som aktiveres under UV lys ved 340 nm. Analytten PCB 118 anvendes til at sprøjte på glaspladerne og PCB 52 som en intern standard. Ved hjælp af GC-MS apparatet og Xcalibur-programmet analyseres prøverne.
Ud fra resultaterne kan man konkludere at TiO2 og den fotokemiske proces har en virkning på nedbrydningen af PCB på glaspladerne. Dog med en større omdannelse af PCB’en på plader der er behandlet med TiO2 end plader uden.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider22
VejledereTorben Lund