NDRG2’S KOMPLEKS DANNELSE MED API5 & MCRS1: NDRG2 associates with API5 & MCRS1

Bassam Tawfik, Florian Malte Hermann, Kenneth Ege Jørgensen, Lena de Thurah, Malene Bülow Nielsen, Rasmus Jensen & Sylvester Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

N-Myc Downstream-Regulated Gene 2 (NDRG2) proteinets præcise funktion er endnu ikke afklaret, men da det i hjerneceller er fundet opreguleret hos patienter med Alzheimers sygdom og nedreguleret i hjernecancer, er der interesse for at forstå dets funktion i celler. Udgangspunktet for dette projekt er en high throughput gær-2-hybrid screening, der er foretaget af Cathy Mitchelmore. I screeningen blev der anvendt det humane NDRG2 gen og et cDNA bibliotek af proteinerne i hjernevæv fra mus musculus. Resultatet af screeningen viste, at 21 af proteinerne danner specifikke komplekser med NDRG2. For at identificere disse proteiner udfører vi en restriktions- og sekvensanalyse. Derudover anvendes en udvidet version af gær-2-hybrid systemet for at verificere resultaterne af high throughput screeningen. De 21 interaktionspartnere til NDRG2 identificeres som proteinerne Microspherule Protein 1 (mcrs1) og Apoptosis Inhibitor 5 (api5). Endvidere bekræftes det, at mcrs1 og api5 danner specifikke komplekser med NDRG2. På baggrund af disse resultater og fordi NDRG2 formodes at være en tumorsuppressor, opstilles der hypoteser om, at NDRG2 i cancerceller, kan hæmme API5 og derved fremme E2F-induceret apoptose, samt at NDRG2 hæmmer MCRS1’s effekt på cellers levedygtighed.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 maj 2009

Emneord

  • API5
  • Gelektroforese
  • MCRS1
  • Gær-2-hybrid systemet
  • NDRG2
  • Restriktionsanalyse
  • Sekvensanalyse