Natrium-kaliumpumper - kan ny viden føre til bedre hjertemedicin?

Nuura Abshir Yuusuf & Kamilla Dyreborg Bonnichsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

English Abstract: The sodium-potassium pumps are membrane proteins that regulate the gradients of sodium- and potassium-ions across the cell membrane and thus are essential for hjertemyocyters membrane potential and action potential. The sodium-potassium pumps and action potentials play a vital role in the cytoplasmic concentration of calcium-ions, which are essential for cardiac myocytes to contract. Theories on the theme have shown that ouabain blocks the sodium-potassium pumps and thereby increases the cytoplasmic concentration of calcium ions in cardiac myocytes, resulting in a stronger heart contraction. Research shows details on this ligand binding between the sodiumpotassium pump and ouabain. During this project we have found evidence that this research could lead to better heart medication. Dansk Abstrakt: Natrium-kaliumpumper er membranproteiner, som regulerer gradienterne af natrium-ioner og kalium-ioner over cellemembranen og herved har afgørende betydning for hjertemyocyters membranpotentiale og aktionspotentiale. Natrium-kaliumpumper og aktionspotentialer spiller en afgørende rolle i forhold til den cytoplasmatiske koncentration af calcium-ioner, som er central i forhold til hjertemyocyters kontraktion. Teorier om emnet har vist at ouabain blokkerer natriumkaliumpumperne og derved forøger den cytoplasmatiske koncentration af calcium-ioner i hjertemyocyterne, hvilket medfører en hårdere hjertekontraktion. Forskning viser i detaljer denne ligandbinding mellem natrium-kaliumpumpen og ouabain. Vi har gennem projektet fundet belæg for, at netop denne forskning vil kunne føre til bedre hjertemedicin.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2014
VejledereOle Skovgaard

Emneord

  • ouabain
  • hjerteglykosider
  • Natrium-kaliumpumper
  • krystalstruktur
  • Na+/K+ ATPase
  • hjertemedicin