Nationalpark Kongernes Nordsjælland: En undersøgelse af borgerindragelse og natursyn

Mass Holmegård Mortensen, Patrick Vedel Sternberg & David René Friborg

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland som bliver åbnet i 2018 og om parken kan indfri de naturbeskyttende hensigtserklæringer der findes i nationalparkloven, med den store grad af fragmentering som forefindes i parken. Dette aspekt betones gennem politiskteori i form af Habermas, Cohen og Nielsens teorier vedrørende det deliberative idealer og naturgeografisk teori i form af Det multifunktionelle landskab, øbiogeografi og natursyn til at vise et mere moderne syn på naturen end det klassiske nyttesyn og hvorfor fragmentering er ikke er godt for biodiversiteten.

Projektet anvender Dokumentanalyse til at vise validiteten af vores hoved dokumenter og Meningskondensering af interview med Peder Agger og Marie Juul Rohde, til at forstå vores interviewpersoners forståelse af problematikken og finde de herskende tendenser i de transskriberede interview. Mere information kommer fra et spørgeskemaundersøgelse vedrørende lodsejernes opbakning til parken fra 2012. og den tredje del kommer fra en undersøgelse af hvilket natursyn som kommunerne anvender når de kommunikere med borgerne og lodsejerne omkring parken.

Samlet set konkluderes der at det bliver svært at gennemføre større naturbeskyttelses projekter i nationalparken da nationalparkloven er svag og frivillighed sættes centralt i parken.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider59
VejledereKeld Buciek

Emneord

  • Nationalpark