Nationalismens ansigt i Rusland: The Face of Nationalism

Stine Holm Jensen, Mette Rosendahl, Kristina Krüger Hansen, Katrine Sparrewath Nielsen, Ulrik Alexander Rosenberg Westen-Jensen, Martin Engbæk Larsen & Kasper Bjørn Andreasen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Nationalismens ansigt i Rusland Projektet er skrevet på 3.semester, på det samfundsvidenskabelige basisstudie. Vi har valgt det videnskabsteoretiske synspunkt – socialkonstruktivistiske. Vi ønsker med dette projekt at arbejde med konstruktionen af begrebet nationalisme, set i forbindelse med Rus¬land, og mere specifikt undersøge det i en kontekst med konflikten mellem Rusland og Tje¬tjenien i 1999. Vi søger at opnå erkendelse af konstruktionen af nationalisme med henblik på den førnævnte konflikt. Dette vil vi gøre gennem brug af tre historiske fokuspunkter og fire begrebsfelter. Således vil vi opnå indsigt i begrebet i forhold til Rusland. Denne videns¬forståelse sker i forlængelse af valget af vores videnskabsteoretiske tilgang. Vi har desuden valgt at lave et interview med Leif Davidsen, som er med til at manifestere analysen. -------------------------------------------- The Face of Nationalism in Russia This project is written in 3.term, at the social science basic studies. We have chosen the theoretical point of view - socialconstructivism. We want this project to work on designing the concept of nationalism in the context of Russia, and more specifically examine it in a context of the conflict between Russia and Chechenia in1999. We seek to obtain recognition of the construction of nationalism for the aforementioned conflict. This we do through the use of three historic focal points and four concept fields. Thus, we gain insight into the concept in relation to Russia. This knowledge is gained through the choice of our theoretical approach. We have also chosen to do an interview with Leif Davidsen, which helps to manifest the analysis.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2010
VejledereShahamak Rezaei

Emneord

 • Socialkonstrutivisme
 • Befolkning
 • Nationalism
 • Socialconstructivism
 • Rusland
 • Chechenia
 • Tjetjenien
 • Population
 • Putin
 • Nationalisme
 • Russia