Nationalisme i EU-medlemslande

Thea Fisker, Mikkel Chris Harris Salomon, Mie Rise & Jakob Oliver Næss Barrett

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi beskæftiget os med problemstillingen om, hvorvidt det bliver sværere at løse store konflikter, som går på tværs af grænser, når dele af befolkninger i flere medlemslande ønsker et mindre integreret EU-samarbejde pga. nationalisme. For at besvare dette har vi opstillet arbejdsspørgsmål, som omhandler hvor stor fremgangen af nationalistiske partier har været, og herefter defineret deres holdninger. Vi har taget udgangspunkt i Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna, UKIP og Front National. Herefter er der analyseret hvorfor der sker et fremstød af nationalistiske partier og hvordan fremstødet påvirker EU’s mulighed for at agere, og den retning EU bevæger sig imod.. Til sidst er der konkluderet hvordan nationalismen påvirker relationen mellem EU og dets medlemslande. Vi har blandt andet arbejdet med den komparative metode for at kunne se hvilke forskelle og ligheder, der i mellem fremstødet i de udvalgte lande. Vi har i analysen konkluderet at særlig samtiden spiller en rolle for den nationalistiske fremgang. Særligt begivenheder som flygtningekrisen og økonomisk krise spiller en rolle i medlemslandene. Vi har derudover også samlet kunne konkludere at det mest er Storbritanniens udmeldelse af EU, der har direkte påvirkning på EU. Den nationalistiske fremgang i de andre lande er dog noget EU er nødt til at forholde sig til for at kunne samarbejde med medlemslandene om at løse internationale konflikter.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider65
VejledereTroels Schultz Larsen

Emneord

  • Nationalisme
  • EU