National Identitet

Jacob Bøttiger, Jesper Andresen, Nanna Kokholm-Erichsen, Rikke Hartmann, Stine E. Mørkeberg, Sune K. Erichsen & Tobias V. Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Vi beskæftiger os i denne opgave med engelsk nationalidentitet med fokus på, hvilke forestillinger unge englændere har om engelsk nationalidentitet. Vores tilgang og metode er socialkonstruktivistisk, og projektet bygger på en narrativ analyse af egen empiri sammensat af kvalitative interviews med unge englændere. Vi har primært benyttet os af begreber fra teoretikerne Richard Jenkins, Stuart Hall, Roland Robertson og Margaretha Järvinen i analysen af vores empiri. Ud fra vores indsamlede empiri, er vi kommet frem til at den engelske nationale identitet befinder sig i en proces hvor der forhandles mellem tidligere stereotype forestillinger og hybride forståelser.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • National identitet
  • Globalisering
  • Identitet