Nation building in South Africa

Signe Korntved Petersen, Lea Panfil, Christian Meldgaard Cramon & Chanje M. M. Dahlgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Sydafrika er en interessant case når det kommer til ’nation building’, både fordi det er et meget heterogent samfund, men også på grund af deres apartheid-fortid. Vi belyser i projektet hvordan de politiske ledere i Sydafrika har brugt ’1995 Rugby World Cup’ og ’2010 FIFA World Cup’ som en mulighed for at skabe både sammenhold og nationalfølelse blandt Sydafrikas befolkning. Gennem en todelt analyse af en tale af præsident Nelson Mandela fra 1995 og en tale af præsident Jacob Zuma fra 2010 og en efterfølgende diskussion, søger vi at belyse hvordan de italesætter den nationale identitet, den nationale forestilling om Sydafrika, den nationale stereotype og ’in- og out-groups’ i samfundet. Desuden analyserer og diskuterer vi hvordan de forsøger at skabe nationalfølelse og sammenhold gennem den retorik de bruger. Med udgangspunkt i teori om ’the imagined community’ af Benedict Anderson og ’banal nationalisme’ af Michael Billig, søges det belyst hvordan nationalisme er skabt og italesat i Sydafrika, og hvordan det nationale flag, nationalsangen og sport i særdeleshed bliver brugt som symboler, der skal være med til at skabe en forestilling om det fælles Sydafrika, som kan forbedre nationalitetsfølelsen og den sociale sammenhængskraft. Derudover ønsker vi at belyse hvordan de hegemoniske strukturer gør sig til kende igennem talerne, og om der er tale om at den nuværende regering er kommet til magten igennem et hegemoni-skift der er skabt som en ’counter-culture’. Desuden ønsker vi at belyse hvordan den dominerende gruppe i samfundet præger den nationale Sydafrikanske identitet og hvordan de påvirker kulturen. I denne del af analysen tager vi udgangspunkt i Kate Crehans formulering af Antonio Gramscis teori om hegemoni. Den sidste del af projektet er en diskussion af nogle af de emner som er implicitte i talen, eller som er fuldstændig udeladt. Vi vil gennem en sammenligning af talerne og vores facts om Sydafrika i vores baggrundsafsnit kunne se hvilken betydning det har, når præsidenterne forsømmer at tale om emner som er vigtige i det aktuelle Sydafrika. I diskussionen vil vi først sammenligne de to taler, hvorefter vi vil undersøge italesættelsen af køn, klasse og det nationale image overfor det internationale samfund. Derudover diskuterer vi om den nationalfølelse der skabes gennem afholdelsen af disse store events, varer ved i den Sydafrikanske befolknings hverdag.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 jun. 2013
VejledereChristian Groes-Gren

Emneord

  • nation building
  • South Africa