Narrative of Belonging: Syrian Refugees in Denmark

Cenia Guldstrand, Asmus Sebastian Kobbernagel, Alexandra Keramea, Mariachiara Faraon & Loredana Elena Musat

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt følger op på de omfattende anklager om umenneskelig behandling, samt utilstrækkelig
forvaltning af de syriske flygtninge i Danmark, som følge af Borgerkrigen i Syrien. Ved en
gennemgang af den politiske flygtninge diskurs, samt faglitteratur, er det ved hjælp af interviews
dokumenteret at flygtningenes eget perspektiv er forsømt. Dette projekt gør op med denne
forsømmelse, ved at studere fire syriske flygtninges individuelle fortællinger om deres
tilhørsforhold. Projektet har med en deduktiv fremgangsmåde identificeret tre tilbagevendende
motiver i deres fortælling, henholdsvis Hjem, Fremtid, samt Ændringer til social position. Der kan i
den sammenhæng konkluderes, at på trods af at ingen af informanterne føler sig hjemme i hverken
Syrien eller Danmark, inkluderer stærke tilhørsforhold aspekter som sikkerhed, stærke sociale
relation og følelsen af fællesskab. Tre aspekter som er mangelfulde i deres nuværende position. Der
er en generel sårbarhed og frustration identificeret hos informanterne, som er forbundet til
ændringerne i deres samfundsstatus, samt nye udfordringer i indlevelsen af deres ambitioner for
fremtiden.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato26 maj 2018
Antal sider55
VejledereLars Jensen

Emneord

  • narrative
  • belonging
  • refugee