Narrativ medicin - Litteraturens potentiale

Ida Tønning Albek

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

De seneste år har dansk litteratur haft et øget fokus på temaet sygdom. Forskningen har ligeledes fået øjnene op for litteraturens repræsentation og udtryk af sygdom. Særligt forskningsfeltet narrativ medicin peger på litteraturens potentiale indenfor sundhedvidenskaberne. Dette speciale undersørger måden, hvorpå dansk samtidslitteratur udtrykker svært udsigelse følelser i forbindelse med sygdom og død.

Genstand for specialets analyse er tre samtidslitterære tekster: Maria Gerhardts punktroman 'Transfervindue', Asta Oliva Nordenhofs digtsamling 'det nemme og det ensomme' samt Caroline Albertine Minors novelle 'Sorgnes have'. Ved burg af Arthur W. Fransk teori om den sårede fortæller samt Sianne Ngais teori om de grimme følelser viser analysen, hvordan de tre litterære værker anvender forskellige former for sygdomsnarrativer til at udtrykke deres sygdomshistorie - særligt kaosnarrativet er i spil. Brugen af Ngais teori om de grimme følelser fremhæver endvidere samfundskritikken i det tre værker og bidrager med et udvidet følelsesperspektiv til feltet narrativ medicin. Gerhardt, Nordenhof og Minors brug af det grimme følelser nedbryder den stigma, der ellers er forbundet ved at følelse de amoralske følelser.

Ved at udvide forståelsen for sygdom og rollen som pårørende samt det menneskelige følelsesunivers (det grimme såvel som det smukke), understreger de tre litterære tekster litteraturens potentiale særligt indenfor feltet narrativ medicin.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 sep. 2019
Antal sider78
VejledereLasse Horne Kjældgaard

Emneord

 • Narrativ medicin
 • Grimme følelser
 • Sygdomsnarrativ
 • Den sårede fortæller
 • Rita Charon
 • Sianne Ngai
 • Arthur W. Frank
 • Maria Gerhardt
 • Transfervindue
 • Asta Olivia Nordenhof
 • det nemme og det ensomme
 • Caroline Albertine Minor
 • Sorgens have
 • Litterautrens potentiale