Narrativ journalistik

Lars Andersen, Anne-Cathrine Smith Lange, Joram Gregers Menzer, Thorben Simonsen, Petra Nagel & Jonas Maaløe Jespersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet redegør i det første kapitel for, hvordan den narrative journalistik opstod, udvikledes og benyttes. Dernæst kommer en introduktion til narratologien som skaber en forståelse for, hvilke virkemidler der indgår i den narrative journalistik. Disse virkemidler påvises dernæst i tekstanalysen af Kjeld Hybels artikel. For at forstå hvordan de narrative virkemidler kan være med til at påvirke den journalistiske troværdighed, undersøges de erkendelsesteoretiske begreber: virkelighed, sandhed, objektivitet og verdensbillede. I diskussionen opnår man indsigt i sammenhængen mellem brugen af litterære virkemidler og den journalistiske troværdighed. Afslutningsvis konkluderes, at den narrative journalistiks virkemidler har en dobbeltsiddet effekt på journalistikkens troværdighed. Virkemidlerne sætter troværdigheden på spil grundet deres fiktive karakter samtidig med, at de skaber mulighed for en yderst troværdig og sandfærdig skildring af virkeligheden.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jun. 2008
VejledereBruno Ingemann

Emneord

  • Troværdighed
  • Journalistik
  • Narratology
  • Tilstræbt objektivitet
  • Danmark i krig
  • Gmork
  • Teksanalyse
  • Sandhed
  • Narrativ journalistik