Nanopack

Hanne Al-Rashedi, Natali Rosenquist, Ravina Salehi, Kasandra Juliet Pedersen, Adam Aladdin & Omar Isac Showiki

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Nanopack er et internationalt projekt, som har til formål at skabe en ny fødevareemballage ved brug af nanopartikler. Den nye fødevareemballage har til opgave at formindske mikrobiel aktivitet forlænge fødevarers holdbarhed samt mindske brugen af konserveringsmidler. Formålet med dette projekt er at undersøge toksiciteten af de udvalgte nanopartikler NaturalNa-no, NaturalNano etched og NaturalNano etched & silianized på Muta mouse ™ lungeepitelceller (MML) sammenlignet med den positive kontrol zinkoxid. Gruppens resultater forsøger, i samar-bejde med Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø (NFA), at belyse eventuelle fare, der kan være i fremstillingen af den nye emballage. Andre studier foretaget på nanopartikler har vist varierende resultater, hvoraf nogle nanopartikler udviser toksicitet mens andre ikke gør. For at undersøge toksiciteten af ovenstående nanopartikler udførte vi et in vitro assay. Resultaterne vi-ste, at NaturalNano etched & silanized udviste mindst toksicitet, hvorimod NaturalNano og Natu-ralNano etched udviste højere toksicitet med tilhørende varierende standardafvigelser. Kon-trolprøven zinkoxid udviste høj dødelighed på MML cellerne som forventet. Resultaterne fra NFAs in vitro assays, udviste ikke toksicitet sammenlignet med vores resultater. Grundet vores høje standardafvigelser samt varierende resultater kan vi ikke konkludere, hvorvidt de tre anvendte nanopartikler, er toksiske.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2018
Antal sider52
VejledereKenneth Klingenberg Barfod

Emneord

  • Nanopartikler
  • NaturalNano
  • Toksicitet
  • NaturalNano etched
  • NaturalNano etched & silanized
  • Zinkoxid