Nakkefoldsscanningen

Christel Margrethe Mattsson, Ottilie Christine Matzke Olesen & Emilie Ertmar Mencke

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Resumé
Denne projektrapport sætter fokus på fosterdiagnostikkens udvikling gennem det sidste halve århundrede. Dette fokus har til formål at undersøge om stigningen I tilvalget af nakkefoldsscanninger kan beskrives som et strukturelt og diskursivt konstrueret fænomen i Konkurrencestaten, der har indflydelse på gravide kvinders tanker og handlen. Rapporten vil gøre brug af begreber, med inspirationen fra Ove Kaj Pedersen, Michél Foucault og Erving Goffman, der skal påvise mekanismer, diskurser og personidealer, som har indflydelse på en normalitetsopfattelse hos gravide i samfundet.
Gennem rapporten argumenteres der for, at der er sket en udvikling i måden hvorpå fosterdiagnostikken bliver tilbudt og organiseret, således at det har indflydelse på den enkelte gravide. Rapporten beskæftiger sig med det informerede valg, der vil blive kritisk belyst og diskuteret, da risikovurderingstilbuddet bærer præg af at være et screeningsprogram for Downs syndrom. Det vil i denne forbindelse blive belyst hvorledes Danmarks historie med race eugenik og velfærdsstatens transformation til en konkurrencestat har indflydelse på gravide kvinders tanker om samfundets indretning og handlen i forhold til tilvalg af nakkefoldscanning.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider83
VejledereKristoffer Kropp

Emneord

  • Downs syndrom
  • Fosterdiagnostik
  • Nakkefoldsscanning
  • Magt og normalitet
  • Konkurrencestat
  • Stigma
  • Effektiviseret menneske
  • Racerenhed