Nødvendighed gjort til dyd

Christiansen Sara & Willum Søren

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Kardinalpunkt dette projekt beskæftiger sig med er menneskets virkelighed forstået i lyset af Pierre Bourdieus og Peter L. Berger & Thomas Luckmann, der behandler dialektikken mellem menneske og den objektive verden. Med projektets socialkonstruktivistisk tilgang, der udgør projektets videnskabsteoretiske optik, belyses hvorledes fænomener er historisk og socialt skabte, herunder mennesket som produkt af samt producerende til den sociale verden. Analysen opnår en forståelse af refleksiviteten som det bærende element for menneskets forandringskapacitet, og denne forandringskapacitets konsekvenser bliver diskuteret i henhold til Richard Sennett.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2012
VejlederePetersen Lars

Emneord

  • Forandring
  • Bourdieu