Nærværet på prøve - en undersøgelse af 'Om grammatologi' og 'Intethedens grimasser'

Lise Uldall-Poulsen & Anna Olga Aaskilde Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Gennem en læsning og redegørelse for Derridas 'Om grammatologi' har vi opnået en forståelse for den grammatologiske læserattitude og det grammatologiske projekt. Denne forståelse har vi anvendt på Højholts poetik 'Intethedens grimasser', hvilket afstedkommer to læsninger af poetikken. Vi har yderligere undersøgt hvorledes poetikken stemmer overens med Højholts to digtsamlinger '+1' og 'Punkter'.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidatFilosofi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
Vejledereerik svendsen

Emneord

  • Højholt
  • Intethedens grimasser
  • Om grammatologi
  • Derrida