Nærings betydning for initiering af kønsmodning

Meghan Sand Bengtsson, Rikke Mosfeldt Jeppesen, Anna Maria Bordoy, Sofie Marie Edslev, Marie Nygaard Teisen & Anne Færch Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

ABSTRAKT Kiss-neuroner har en betydning for kønsmodningen i mennesket, mens denne funktion i Drosophila melanogaster sandsynligvis varetages af PTTH-neuroner. Dette projekt omhandler nærings indflydelse på stimulering af disse neuroner, og fokus er på begge organismers insulin/IGF- og TOR-pathways samt leptin-pathwayen i mennesket. Vi undersøger eksperimentelt betydningen af IIS og dTOR-signalering i PTTH-neuronerne for metamorfosens timing i Drosophila. Vores resultater indikerer, at nedregulering af IIS-aktivitet eller opregulering af dTOR-aktivitet i PTTH-neuronerne udsætter metamorfosen, mens opregulering af IIS-aktivitet eller nedregulering af dTOR aktivitet ikke forskyder metamorfosen signifikant. Vi foreslår, at IIS og dTOR-pathwayen, på trods af at være forbundne, kan spille forskellige roller for timingen af metamorfosen. Vores resultater antyder ligeledes, at PTTH-neuronerne også bliver reguleret af andre faktorer. Ud fra andres forskning, lader det til, at især leptin og IGF-1 i mennesket er vigtige for koblingen mellem næring og igangsættelse af pubertet via Kiss-neuronerne. Insulin, der umiddelbart ikke stimulerer Kiss-neuronerne, har dog også en betydning for kønsmodning. mTOR spiller en central rolle for mediering af signaler fra leptin, IGF-1 og insulin. Disse hormoner påvirker sandsynligvis forskellige nervecentre, hvilket tyder på, at der kan være en forskellig effekt af mTOR-aktivering, afhængigt af hvor og hvordan mTOR aktiveres. Det vil kræve yderligere forskning at klarlægge koblingen mellem næring og kønsmodning.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2010

Emneord

 • Kisspeptin
 • Næring
 • TOR
 • Leptin
 • Mennesket
 • Metamorfose
 • IGF-1
 • GnRH
 • Drosophila melanogaster
 • PTTH
 • Insulin
 • Pubertet