Når ordene får magt - et studie af politisk retorik og argumentation

Steffen Randahl, Solveig Jeppesen & Kristine Kofod

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Abstract I opgaven ville vi undersøge, hvilken slags argumentation der finder sted i Bush’s tale. Til dette har vi brugt retorisk- og argumentationsanalyse. Vi har brugt teorier af Jørgen Fafner til at undersøge, hvilke retoriske virkemidler der bliver brugt, og teorier af Charlotte Jørgensen og Merete Onsberg til at undersøge, hvilke argumenter der bruges vha. argumentationsanalyse. Desuden har vi brugt teorier af Klaus Kjøller til en diskussion af politisk argumentation. Vi har fundet ud af, at Bush argumenterer på basis af emotionel appel, og at argumentationen er forsimplet. Dette kan man forvente af politisk argumentation. Desuden har vi konkluderet, at Bush er uredelig i sin argumentation, og dette er ikke forventeligt af politisk argumentation.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereNiels Møller Nielsen

Emneord

  • retorik
  • argumentation
  • politisk argumentation
  • George Bush