Når man ikke selv er i det, så er det svært - Et kritisk perspektiv på betydningerne af arbejdsrelaterede præmisser for vekselvirkningen mellem fængselsbetjentes arbejdsliv og familieliv

Claire Lange, Suien Do Carmo Høy & Emma Kristine Larsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Hensigten med specialets undersøgelse er at identificere hvilke organisatoriske vilkår og følelsesmæssige krav fængselsbetjente oplever i deres arbejde for at undersøge hvordan disse arbejdsrelaterede præmisser i fængselsbetjentes arbejde skaber udfordringer for vekselvirkningen mellem deres arbejdsliv og familieliv. Undersøgelsens videnskabsteoretiske position placerer sig indenfor kritisk realisme, som har sigtet om at komme bag om de observerbare fremtrædelsesformer, ved at nå en dybereliggende viden om mekanismer og strukturer der har betydning for fængselsbetjentes trivsel. Specialets teoretiske fundament hviler derfor på et kritisk afsæt. Det teoretiske begrebsapparat indbefatter Arlie Hochschild begreber om følelsesarbejde- og regler i arbejdets betydning for fængselsbetjentenes privatjeg. Ydermere anvendes Axel Honneths anerkendelsesteori som et redskab til at belyse hvilken betydning anerkendelse har for fængselsbetjentene og deres familieliv. For at frembringe viden om vekselvirkningen mellem arbejdsliv og familieliv anvendes Ole Dreiers begreb om handlesammenhænge.
Specialets metodiske fremgangsmåde til indhentning af empiri har været via semistrukturerede enkeltinterviews med fængselsbetjente, deres partnere samt ét interview med Fængselsforbundet, og herudover en feltobservation i et fængsel.
Specialets analytiske fund viser, at de arbejdsrelaterede præmisser i form af manglende anerkendelse fra ledelsen, tvangsbårne relationer i fængslet og følelsesbundne relationer i familien og til kollegaerne har betydning for vekselvirkningen mellem arbejde og familie.
Konkluderende finder specialet, at arbejdet som fængselsbetjent er udfordrende i henhold til dets indgribende effekt i familielivet, hvilket gør at partnerne har en stor rolle i henhold til fængselsbetjentenes trivsel. Specialets viden bidrager med en indsigt i behovet for at se familiens rolle som noget der bør indtænkes i forståelsen af fængselsbetjentenes trivsel.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider115
VejledereNicole Thualagant & Charlotte Grum

Emneord

  • vekselvirkning
  • fængselsbetjente
  • familieliv
  • arbejdsliv
  • kritisk realisme
  • følelsesarbejde
  • organisatoriske vilkår
  • følelsesmæssige krav