Når livet som mor er mørkt - et studie om efterfødselsreaktioner i Danmark

Christian Hansen, Mette Buhr Olsen & Camilla Michaelsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projekttitel: Når livet som mor er mørkt – et studie om efterfødselsreaktioner i Danmark Nærværende projektrapport søger, gennem en kritisk realistisk kausalitetshorisont, at finde frem til dybereliggende strukturer, der kan være medvirkende til, at op mod 20 % af alle nybagte mødre i Danmark udvikler efterfødselsreaktioner. Der arbejdes ud fra problemformuleringen: Hvordan kan vi forklare og forstå forekomsten af EFR i Danmark, med henblik på hvilke samfundsmæssige forandringer, der ville være hensigtsmæssige for at mindske antallet af kvinder, der udvikler EFR? Projektrapporten svarer på problemformuleringen gennem to arbejdsspørgsmål. Disse besvares gennem to analyser af selvindsamlet empiri i form af en survey-undersøgelse og 3 udførte livsverdensinterviews, baseret på kvinder, der har/har haft efterfødselsreaktioner. Analyserne af empirien sættes op mod udvalgte teorier om senmoderniteten, i en diskussion, for at undersøge, i hvilken grad senmoderniteten kan forklare de udfordringer, kvinderne i vores empiri oplever som udslagsgivende til efterfødselsreaktion – og dermed er den dybere liggende årsag til forekomsten af efterfødselsreaktioner. Der er nogle klare tendenser i undersøgelserne, der indikerer, at senmoderniteten er præget af en iboende ambivalens som i nogen grad kan forårsage efterfødselsreaktioner, om end der ikke er noget der indikerer, at det kun er senmoderniteten som forårsager, at nogle kvinder udvikler efterfødselsreaktion.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2013
VejledereKristine Juul

Emneord

  • Efterfødselsreaktion
  • Udfordringer i moderskabet
  • Senmoderniteten