Når journalisten får borgerne i tale

Lene Bidstrup, Mads Hey & Maria Houen Andersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Cavling-prisen tilfaldt i år Berlingske Tidendes internetbaserede artikelserie ’Forbrydelsen’ på baggrund af journalisternes aktive brug af læserhenvendelser. Med spørgsmålet ”Kommer politiet, når du ringer?” appellerede journalisterne til læserne om at hjælpe med at dokumentere problemerne med politisvigt efter indførelsen af politireformen i 2007. Således vendte journalisternes metode sig tilsyneladende mod de senere års udvikling i den traditionelle journalistiske praksis, hvor politikere, eksperter og andre såkaldte professionelle kilder stadig udgør en større del af kilderne i mediebilledet. En udvikling, som kritiseres for at gå ud over journalisternes kontakt med de almindelige borgere, og dermed påvirker den demokratiske dialog i samfundet i en negativ retning. I specialet undersøger vi, hvordan journalisterne har inddraget borgerne i den internetbaserede artikelserie, og hvilken betydning denne form for inddragelse kan have for demokratisk dialog i samfundet. Herudfra konkluderer vi, at uden inddragelsen af borgerne ville politiets problemer aldrig være blevet generaliseret, og dermed havde artikelserien ikke opnået samme gennemslagskraft og politiske konsekvenser, som den fik. Men trods internettets øgede muligheder for bl.a. at skabe dialog med borgere, har journalisterne valgt at begrænse anvendelsen af ikke-elitekilder. Journalisterne benytter eksempelvis borgerne som konsekvenseksperter i næsten 100 procent af tilfældene, hvor de bliver brugt til at fortælle om personlige erfaringer med politisvigt, mens eksperter, politikere og andre partskilder står for diskussionen af løsninger på politiets problemer. Således synes inddragelsen af borgerne ikke at adskille sig væsentlig fra brugen af kilder i den traditionelle journalistik. Ved at benytte internettet formåede journalisterne at mobilisere en bredere del af befolkningen, end den traditionelle journalistik, og det styrker grundlæggende den demokratiske dialog. Trods denne større diversitet er det fortsat en forholdsvis ressourcestærk del af befolkningen, som deltager i debatten, hvilket betyder at der fortsat eksisterer en ressourcemæssig opdeling mellem de, der deltager, og de, som ikke deltager. Samtidig er borgerne kendetegnet ved primært at være engagerede i deres nærmiljø, og hoveddrivkraften er det følelsesmæssige engagement og i mindre grad en almen samfundsinteresse.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 aug. 2009
VejledereMark Blach-Ørsten

Emneord

  • Borgerinddragelse
  • Netjournalistik
  • Engagement
  • Demokrati
  • Public journalism
  • Kilder i journalistik