Når ideen er god - men virkeligheden svær: Et projekt om udviklingbistand & demokratisering i Afrika

Helle Wichmann, Tobias von Platen-Hallermund, Rasmus Bo Hansen, Kathrine Vestergård Petersen, Sara Juul-Olsen & Stine Søndergaard Munkshøj

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne opgave ser kritisk på den officielle strategi for dansk udviklingspolitik, Partnerskab 2000, og dennes fokus på fremme af demokratisering i afrikanske ulande gennem fire teorier, der alle forholder sig kritisk til muligheden for indførelse af demokrati i Afrika: Samuel P. Huntington, Jean-Francois Bayart, Georg Sørensen og Marina Ottaway. Teorierne fokuserer på forskellige aspekter ved demokratiseringsprocessen og forudsætninger for denne, her iblandt statens og civilsamfundets rolle, stabilitet, den afrikanske diversitet og det økonomiske aspekt. Opgaven indeholder et afsnit om demokrati, der klarlægger nogle af de mange betydninger begrebet kan have. Derefter gennemgås i korte træk udviklingsbistandens historie frem til i dag, da Partnerskab 2000 bygger på empiriske erfaringer, herunder bliver Tanzania præsenteret som eksempel. Det hele munder ud i en analyse, hvor Partnerskab 2000 sættes i forhold til teorierne, for at kunne svare på problemformuleringen, der sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i den danske bistands fokus på demokratisering. I perspektiveringen bliver andre aspekter ved det komplicerede begreb, udviklingsbistand, fremstillet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Danida
  • Partnerskab 2000
  • Demokrati
  • Georg Sørensen
  • Demokratisering
  • Samuel P Huntington
  • Jean-Francois Bayart
  • Udviklingsbistand
  • Marina Ottaway
  • Afrika