Når der går ged i solidariteten: Alternative gift-donations in foreign aid programs

Anna Henriksen, Sidsel Kirk & Cecilie Sylvestersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er en analyse og diskussion af danskernes givermentalitet i forhold til nødhjælp. Projektet tager udgangspunkt i Folkekirkens Nødhjælps ’giv-en-ged’-kampagne fra 2006, da denne var en kæmpe succes. På baggrund af dette søger projektet at forstå årsager og motiver til hvorfor danskerne giver nødhjælp, og om disse motiver har ændret sig i takt med de stigende individualiserende tendenser i det senmoderne samfund. Disse tendenser diskuteres et solidarisk perspektiv. På baggrund af denne analyse, indeholder projektet derudover en diskussion om, hvilke konsekvenser den danske givermentalitet har for nødhjælpsorganisationerne og hvilke strategier der fremover vil være dominerende i den danske nødhjælpskultur.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2013
VejledereKlaus Rasborg

Emneord

  • Altruisme
  • Solidaritet
  • Givermentalitet
  • Nødhjælp
  • Individualisme
  • Senmodernitet