Mysterier eller muligheder - En analyse af CSr begrebets betydninger

Christine Andersen, Louise Margrethe Skov & Louise Kofoed-Gertvig

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport omhandler den danske CSR diskurs og italesættelsen af begrebet analyseres ud fra tre centrale aktørers holdninger til CSR; Staten i form af en repræsentant fra The Copenhagen Centre, Erhvervslivet i form af en konsulent fra Dansk Industri og slutteligt forskningen hvor de to bidragsydere henholdsvis er fra Copenhagen Business School og Roskilde Universitetscenter. For at kunne klargøre begrebets betingelser, er væsentlige karakteristikker af senmoderniteten inddraget, for således at kunne perspektivere på de problemer, konsekvenser og muligheder italesættelsen af CSR diskursen skaber for virksomheders brug af CSR. Der er anvendt aspekter af Ulrich Becks teori om risikosamfundet og det metodiske fundament for analysen ligger i Laclau og Mouffes diskursteori, ligeledes er vores videnskabsteoretiske erkendelse funderet i socialkonstruktivismen. Derudover har vi anvendt kvalitative interviews med nøglepersoner samt omfattende empiriske bidrag fra både danske og udenlandske CSR forskere.

UddannelserVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejlederePoul Dines

Emneord

  • CSR
  • diskursanalyse
  • Virksomhedens sociale ansvar