Musikkens Rum: The Room of the Music

Maria Lykke Bordorff

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet overvejes det, hvorvidt man kan tale om mødet med musikken, som værende et møde med os selv – samt hvorvidt dette møde med os selv kan bruges som selvterapi. Dette gøres blandt andet på baggrund af teorier omkring forholdet mellem musik og menneske – mellem objekt og aktivt oplevende subjekt. Det er tanken i projektet, at musikkens dybere mening tildeles af mennesket selv. Mennesket har en kulturel og psykologisk tillært måde at tænke, fortolke og forstå på. Vores oplevelser tildeles betydning ud fra dette mentale organiseringssystem – og det er derfor tanken, at man, ved at observere sine oplevelser i mødet med musikken, kan få afspejlet sine dybere tankestrukturer. Altså konkluderes det i opgaven, at mødet med musikken kan ses som mødet med os selv, i det meningen i mødet, er dannet på baggrund af vores individuelle psykologiske og kulturelle biografi. Dertil overvejes det, hvorvidt dette møde kan bruges som en selvterapi. Projektet bygger på tanken om, at mennesket har underliggende skyggesider som er gemte for den umiddelbare bevidsthed, og det konkluderes i projektet, at mødet med sig selv i dette musikkens rum, godt kan bruges som en selvterapi, i det man kan blive bevidst omkring de dybere tankestrukturer og underliggende elementer/skyggesider, som ufiltreret kommer frem i det imaginære musikkens rum.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2010
VejledereHenriette Christrup

Emneord

  • Selvterapi
  • Underbevidsthed
  • Det daimoniske
  • Musik