Musikkens betydning - identitetsskabelse ved musikoplevelser

Johanne Asingh

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet bliver det undersøgt, hvordan musikoplevelser kan være identitetsskabende. Ved en fænomenologisk analyse af en musikoplevelse bliver det belyst, hvordan fænomenet fremtræder i menneskets bevidsthed. Herefter bliver Csikszentmihalyis flowteori inddraget, hvorved musikoplevelsers identitetsskabende potentiale bliver undersøgt. Musikoplevelser kan herved siges at gøre opleverens identitet mere kompleks, dvs. at identiteten udvikles. Dette forekommer, som følge af en oplevelse af at være et mere enestående individ som har del i en større helhed, da opleveren udvikler sine færdigheder og opnår ny indsigt ved musikoplevelsen.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2010
VejledereBjarne Sode Funch

Emneord

  • Musikoplevelse, identitetsskabelse, Csikszentmihalyi, fænomenologi