Musik og social samvær

Jasmin Chheiber

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt


Dette projekt er et kvalitativt studie, der har til formål at øge opmærksomheden om, hvordan musik påvirker mennesker. Dette projekt viser gennem teoretiske studier af musik som præstation, hvordan en koncert er et eksempel på et liminiodrum hvor menneskelige interaktive og sociale obligationer kan finde sted.
Den empiriske undersøgelse består af to koncerter udført af et dansk band kaldet Specialklassen. Det er et kvalitativt studie, der omfatter deltagernes observationer og interviews med publikum.
Forståelsen af ​​hvordan musik skaber bindinger gennem menneskelige interaktioner er centreret omkring et hermeneutisk perspektiv, der tyder på, at jeg altid er i kontakt med min tidligere forståelse af emnet. Min forklaring på emnet kommer fra de teoretiske rammeprojekter, der er baseret på etnografi og Victor Turners undersøgelser af liminal- og liminoidfænomenerne og Peter Vuusts undersøgelser af, hvordan musik påvirker hjernen. Projektet har til formål at beskrive og argumentere for, hvordan musik fungerer, gennem Semistrukturerede interviews med publikum og bandet og en undersøgelse af miljøet.
Casestudiet viser, at Specialklassens koncerter indeholder flere illustrationer af publikumsdeltagelse.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2017
Antal sider25
VejledereTerne Stig Vishart Carlsen