Musik og Planter

Asger Lindhardt Jensen, Jonas Andersen Bro, Nanna Olivia Lerke Bruun, Kasper Sternberg Brogaard Jensen, Martin Moltke Wozniak & Alex Nygaard Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport undersøger vi, hvordan musik kan have en effekt på planters vækst. Rapporten indeholder teorier om processer, der er vigtige for en plantes vækst, samt to hypoteser om, hvorledes nogle af disse processer kan påvirkes. Hypoteserne bliver præsenteret og sammenlignet med anerkendte teorier. Vi har foretaget et forsøg, hvor vi spiller Vivaldis La Primavera for karse (Lepidium sativum) ved henholdsvis 432 og 440 hertz. Vi har ikke kunne påvise hvilke processer der bliver påvirket, ej heller at musikken har haft nogen nævneværdig effekt på karsens vækst. Ud fra forsøget og projektet som helhed, lykkedes det ikke at be- eller afkræfte hypoteserne. Der er ikke noget fra den anerkendte teori vi har præsenteret i denne rapport der modsiger Joel Sternheimers patent, men Yannick Van Doornes hypotese virker ikke plausibel.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jan. 2015
VejlederePer Meyer Jepsen

Emneord

 • 440
 • Hz
 • 432
 • Music
 • Joel Sternheimer
 • Yannick Van Doorne
 • Plants
 • Proteinmusik
 • 9/11
 • frequencies
 • Twerking