Muntre filosoffer

Morten A. Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hensigten med ”Muntre filosoffer” er at belyse humor og latter ud fra en livsfilosofisk tilgang; Hvordan kan humor og latter være med til at fremme munterheden? En særlig fokus er rettet mod munterhed, der kan formidles til socialt udstødte: hjemløse, misbrugere, prostituerede, sindssyge, m.fl. Humor har mange forskellige former, både positive og negative. Der skelnes mellem humor som kommunikationsform og humor som livsanskuelse. Eksempler på humor som kommunikation, er hånlatteren hos Thomas Hobbes og humor som modus af tilliden hos Ole Fogh Kierkeby. Humor som livsanskuelse findes i en særlig dansk tradition: Harald Høffdings: ”Den store humor” og Vilhelm Grønbechs: ”humor-mennesket”. Rødderne til den danske tradition kan føres tilbage til Søren Kierkegaard og hans teori om ”livsstadierne”. Humor kan opdeles i intellektuelle former og kropslige former. Høffdings ”Den store humor” er eksempel på førstnævnte, mens Mikhails Bakhtins ”Karneval og latterkultur” er eksempel på sidstnævnte. Høffding konkluderer at filosofihistorien kun har en stor humorist, Sokrates. Hvilket suppleres af forfatteren ved at Friedrich Nietzsche betegnes som lejlighedsvis humoristisk.

UddannelserFilosofi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2007
VejledereAksel Haaning

Emneord

 • bakhtin
 • Kierkeby
 • Sokrates
 • livsfilosofi
 • filosofi
 • udstødte
 • Grønbech
 • Hobbes
 • humor
 • Nietzsche
 • Høffding
 • latter
 • munterhed
 • socialt