Multifunktionelle Minivådområder

Amalie Børglum Ploug Olsen, Carina Frimann Frederiksen & Louise Overgaard Nielsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt fokuserer på minivådområdeordningen, som er et af de kollektive kvælstofvirkemidler
for landbrugsregimet. Konstruerede minivådområder kan placeres på landbrugsarealer der tidligere
har haft dræn og kan reducere koncentrationen af kvælstof i drænvandet. Landbrugere kan, gennem
støtte fra EU’s fond for Udvikling af Landdistrikter, få hele konstruktionsbeløbet tilbagebetalt efter
etablering, såfremt det konstruerede minivådområdet godkendes af Landbrugsstyrelsen.
Gennem en undersøgelse af de udfordringer minivådområdeordningen har været præget af, hvad der
skal til for at fremme etablering af minivådområder i landbruget og hvorledes disse kan blive mere
multifunktionelle skabes en forståelse for hvorledes forvaltningen af ordningen kan effektiviseres.
Godkendelsesproceduren, rigid regulering og krav til udformning, samt manglende inddragelse af
erfaringsbaseret viden identificeres som hindrende for transformationsprocessen af
minivådområdeordningen. Det vurderes at nylige lempelser ikke kommer til at løse problemerne ved
ordningen. Yderligere klargøres det hvorledes ordningen kan blive mere helhedsorienteret, således at
konstruerede minivådområder kan blive multifunktionelle gennem klimatilpasning og
biodiversitetsbevarende tiltag. Projektet kommer med et bud på, hvorledes flere konstruerede
minivådområder kan godkendes af Landbrugsstyrelsen og fordre til langsigtet helhedsorienteret
planlægning.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2020
Antal sider48
VejledereAne Kirstine Aare

Emneord

 • Minivådområder
 • Kvælstof
 • Kvælstofretention
 • Helheldsorienteret tilgang
 • Helhedsorienteret
 • Multifunktionel
 • Forvaltning
 • Landbrug
 • Transitionsteori
 • Landbrugspakken
 • Kollektive virkemidler
 • Minivådområdeordningen