Multietnolekt

Elisa Sievers, Katrine Scott Jessen, Sidsel Margrethe Rasmussen, Signe Busk Nielsen, Signe Stubager Bæk & Tina Ganzhorn

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Abstract I dette projekt har vi undersøgt hvordan unge med anden etnisk baggrund end dansk bruger deres sprogbrug til at konstruere identitet. Vores tilgang til identitet er socialkonstruktionistisk, og vi bruger positioneringsteori til at beskrive identitetspraksisser i en ungdomsklub. Vi har undersøgt sprogbrugen i klubben, og har karakteriseret de unges sprog som værende multietnolekt. Inspireret af de sociolingvistiske teoretikere, Eckert og Quist, og af Wenger, har vores tilgang til klubben været at se den som et praksisfællesskab. På baggrund af observationerne i klubben har vi lavet en sproglig deskriptiv analyse og på baggrund af interviewet har vi lavet en analyse af hvordan de unge positionerer sig over for hinanden og deres omgivelser. Gruppen har konkluderet, at de unge i klubben bruger deres områdevarietet og herunder multietnolektale træk til at positionere sig.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereAnne Fabricius

Emneord

  • Multietnolekt
  • Positionering
  • sociolingvistik