Muligheder og udfordringer for nytænkning i den danske varmeforsyning

Alma Wanstrup & Nina Helene Hilbard

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette bachelorprojekt undersøger, hvordan der i Frederikssund Kommune arbejdes med en nytænkende form for varmeplanlægning i byudviklingsprojektet Vinge. Derudover er det også undersøgt hvordan varmeplanlægningen udfordres af eksisterende forhold samt hvilke potentialer Vinges varmeforsyningsmodel har i forhold til en større samfundsmæssig omstilling.

Projektet er empirisk funderet. I besvarelsen inddrages data i form af blandt andet interview, projektforslag, lovgivning, bekendtgørelser, kort, artikler og hjemmesider. Interview er afholdt med Ole Odgaard (Energistyrelsen), Peter Ryborg (Frederikssund Kommune) og Jakob Byskov Kristensen (Energistyrelsen).

Problemformuleringen besvares via fem underemner, hvor forskellige elementer i problemformuleringen afdækkes. Disse underemner er undersøgt via den empirisk indsamlede data samt multi-level goverance teori. Analysen omhandler det historiske aspekt i varmeplanlægningen, varmeforsyningsloven og hvordan beslutningsprocessen i Frederikssund Kommune har været omkring Vinge. Derudover sammenlignes varmeprojektet i Vinge med varmeprojektet i Stenløse Syd. Ligesom Vinge, arbejdes der i Stenløse Syd med en bæredygtig varmeforsyning. Underemne fem er en sammenfatning hvor de fire første underemner diskuteres i forhold til kompleksiteten i projektets genstandsfelt.

Bachelorprojektet konkluderer at, grundet komplekse sammenhænge inden for varmeplanlægningen i Danmark, bliver nytænkende varmeprojekter udfordret. Løsningen synes at være en ændring i nuværende praksis, der blandt andet kan understøttes gennem et fleksibelt reguleringssystem. Dernæst bliver det vurderet som fordelagtigt med et større fokus på langsigtede investeringer indenfor varmeforsyningssystemer. Vinge-modellen vurderes til at have store potentialer, da den flytbare blokvarmecentral er fleksibel i og omstillingsparat. Denne model vil være anvendelig i omstillingen af mindre landsbyer, hvor der ikke kan forsynes med bæredygtig fjernvarme. Dermed kan modellen være med til at fordre en større samfundsmæssig grøn omstilling.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider53
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • varmeplanlægning
  • virkeliggørelse
  • blokvarme
  • multi level governance
  • varmeforsyning
  • nytænktning
  • projektforslag
  • Frederikssund Kommune
  • Vinge
  • Stenløse Syd