Muligheder og begrænsninger for en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik

Ulrik Kjølsen Olsen, Anders Bo Hansen, Julie Winther Bengtson, Kristian Kopp, Nina Byrnak Storm & Steen Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Muligheder og barrierer for en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik Denne projektrapport problematiserer muligheder og barrierer for en fælles europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik. Projektet behandler den hidtidige udvikling af sikkerheds- og forsvarspolitikken inden for EU (ESFP). Ud fra historiske eksempler, EU-traktater og cross-pillar undersøges problematikker omkring strukturelle og interessemæssige barrierer forbundet med det mellemstatslige ESFP-samarbejde. EU-integrationsteori inddrages i form af Ernst B. Haas, Thomas Risse og intergovernmentalisme med Wolfgang Wagners perspektiv. Herved forsøges problematikken belyst ud fra henholdsvis en neofunktionalistisk, en konstruktivistisk og en intergovernmentalistisk synsvinkel. Fokus lægges på begreberne interesse, loyalitet, suverænitet og vigtigste aktører. Det konkluderes, at ESFP er mellemstatslig, fordi interesser og struktur sætter en række barrierer for et overstatsligt samarbejde på området. Possibilities and barriers for a common European security and defence policy This thesis explores the possibilities and barriers for a common European security and defence policy. The thesis scrutinizes the previous development of the EU security and defence policy (ESDP). On the basis of historical examples, EU treaties and cross-pillar we examine structural barriers and barriers of interest concerning the intergovernmental ESDP coorperation. EU integration theorists have been involved: Ernst B. Haas, Thomas Risse and intergovernmentalism with Wolfgang Wagner in perspective. Thus the problems are clarified based on neofunctionalist, constructivist, and intergovernmentalist perspectives with focus on interests, loyalty, sovereignty, and the most important players. It is concluded that ESDP is intergovernmental because interests and structure puts up barriers for a supranational cooperation in this area.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2007

Emneord

 • EU
 • udenrigspolitik
 • plæneklipper
 • forsvarspolitik
 • Ernst B. Haas
 • ESFP
 • Thomas Risse
 • Wolfgang Wagner
 • cross-pillar
 • neofunktionalisme
 • sikkerhedspolitik
 • jaguar