Motivation og ledelse i Teknik- og miljøforvaltningen

Sofie Amalie Drachmann Krogh, Martine Elisa Alling Møller & Naja Holsøe Duncker

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan mellemledere på forskellige niveauer i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune motiverer deres medarbejdere ved at de forholder sig til styringsrammen, som er blevet udarbejdet af organisationen. For at besvare problemformuleringen, er der blevet indsamlet empiri ved at benytte semistrukturerede interviews. Empirien bliver anvendt ved at arbejde ud fra Frederick Herzbergs og Richard M. Ryan og Edward L. Deci motivationsteorier, der hver især skal bruges til at underbygge argumenter for at ledere kan motiveres deres medarbejdere. Konkret bliver den kvalitative metode anvendt gennem en undersøgelse, der belyser, hvilke motivationsfaktorer og behov ud fra teoretikerne vi kan se i ledernes måde at motivere på. Konklusionen af undersøgelsen viser, at styringsrammen anvendes til at give lederne mulighed for at motivere sine medarbejdere, hvorpå det ses, at de enkelte ledere arbejder forskelligt med styringsrammen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2016
Antal sider50
VejledereHenrik Reinicke Jensen

Emneord

  • Motivation
  • Ledelse
  • Herzberg
  • Self-determination