Moralfilosofi Hos Jürgen Habermas og John Rawls

Lee Alexander Belmark, Mai Lønbro Jensen, Birgitte Skov Jensen, Rasmus Knudsen, Jesper Nielsen, Line Maria Sønderskov & Louis Valente Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Projektet tager udgangspunkt i værkerne A Theory of Justice af John Rawls og Diskursetik – en notits til et begrundelsesprogram af Jürgen Habermas, og forsøger at belyse teoriernes moralfilosofiske indhold. Habermas mener, at moralsk rigtighed findes i konsensus opnået gennem diskurs. Filosoffens rolle er at bidrage med terapeutisk hjælp, så den ideelle diskurs, som Habermas mener at rekonstruere, kan gennemføres. Rawls søger at finde moralsk retfærdighed i sin teori ”justice as fairness”. Denne bæres af to principper, som afspejler menneskets frie og rationelle natur, og som underlægger samfundborgerne princippet om størst mulig fordel til de svageste. Principperne vælges i en hypotetisk position, hvor individerne er underkastet et slør af uvidenhed. Rapportens diskussion bevæger sig om problemer, der blandt andet vedrører rationalitet, monoligisme, universalitet og filosoffens rolle.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Jürgen Habermas
  • John Rawls
  • A Theory of Justice
  • filosoffens rolle
  • Diskursetik
  • Monologi
  • Universalitet
  • Moralfilosofi