Modstridende rationaler i det boligsociale felt: En problematisering af helhedsplanen ”Beboerprojekt Bispebjerg 2013-2016” i lyset af den historiske udvikling

Ida Routhe, Maj Dam Lind & Anders Haugaard Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt


Vi har set på forskellige aktører som Københavns Kommune og BL. Teoretisk har vi taget afsæt i Pierre Bourdieu og analyseret, hvilke rationaler der har været de dominerende i det boligsociale arbejde, herunder hvilke kapitalformer der vægtes, og endvidere om der er sket en ændring i statens rolle. Dernæst har vi set på den boligsociale helhedsplan “Beboerprojekt Bispebjerg 2013-2016”, hvor kommunen og BL har forsøgt at modarbejde de negative tendenser, der er i dette område, som blandt andet høj arbejdsløshed. Slutteligt har vi problematiseret helhedsplanens rationaler og initiativer set i lyset af den historiske udvikling. Vi er på den baggrund kommet frem til, at der sket et skift i statens syn på det boligsociale arbejde, idet man før både havde blik for strukturelle og individuelle faktorer, mens man i dag i høj grad finder problemerne og løsningerne på individniveau. Samtidig har vi fremanalyseret en række modstridende rationaler i forhold til, hvad der ses som det mest essentielle i det boligsociale arbejde. I den analyserede helhedsplan er der primært fokus på individerne og en styrkelse af deres sociale kapital, hvilket vi har problematiseret.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
VejledereTroels Schultz Larsen

Emneord

  • Bourdieu
  • Boligsocial
  • Bispebjerg
  • Helhedsplan
  • Kapitaler
  • Rationaler
  • Historisering