Moderskabet til forhandling - fortællinger om konstruktionen af moderskabsidealet på de sociale medier

Camilla Amina Ferozi

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Formål
Formålet med projektet er at opnå indsigt i konstruktionen af moderskabsidealet hos de to udvalgte informanter. Der vil blive fokuseret på, hvordan mødrenes agern på de sociale medier påvirker forhandlingen omkring moderskabet. Problemstillingen for undersøgelse er:
Hvordan forhandles og konstrueres idealmoderen i mødres deltagelse på de sociale medier?

Metode
Undersøgelsen bygger på to semistrukturerede interviews med mødre, som gør brug af de sociale medier. Projektet vil have en socialkonstruktionistisk tilgang, og vil tage udgangspunkt i Kenneth J. Gergens teori omkring Det mættede selv. Empirien vil blive behandlet ud fra en diskursiv tilgang i en tematisk diskuterende analyse.

Konklusion
På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at der findes forskellige moderskabsidealer der florerer på de sociale medier, hvor det handler for mødrene om at forholde sig kritisk til hvem de vælger at følge. De konstruerer dermed idealer ud fra allerede forståede diskursive forståelser. Sociale medier iscenesætter ofte blot øjebliksbilleder af virkeligheden, som sjældent er repræsentativt for resten af tiden.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2018
Antal sider19
VejledereStephan Søndergaard Sieland

Emneord

  • Gergen
  • Diskursanalyse
  • Socialkonstruktionisme
  • Moderskab
  • Moderskabsideal
  • Sociale medier
  • Kenneth J. Gergen
  • Suzanne Giese
  • Giese