Modellering af populationsdynamikken hos Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum)

Janne Rendtorff

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med henblik på at vurdere effekten af forskellige gængse bekæmpelsesstrategier for Kæmpe-bjørneklo er der i dette projekt udviklet en demografisk populationsmodel for arten i modelleringsprogrammet STELLA (R). Modellen er en dynamisk model, der arbejder i diskrete tidsskridt på et år og inddrager demografiske forhold for populationen og intraspecifik konkurrence om lys. Modellen simulerer i god overensstemmelse med empiriske undersøgelser en populationsdensitet på 11,18 vegetative planter/m2 og 1,00 blomstrende plante/m2. Også med hensyn til størrelsesfordelingen af planterne i populationen og de forskellige størrelsesgruppers blomstring er modellen realistisk. Den intraspecifikke konkurrence om lys, der er indarbejdet i modellen, formår at begrænse populationen, så størrelsen af denne over tid stabiliseres omkring en populationsstørrelse, der er udtryk for populationens bærekapacitet. Med hensyn til frøbankens dynamik er modellen endnu mangelfuld, idet den overestimerer de forskellige puljer samt det årlige antal spirende planter og dermed populationens reproduktionspotentiale. På trods af, at modellen er i stand til at simulere udviklingen hos en population af Kæmpe-Bjørneklo, er der forhold ved den, der gør den uegnet som simuleringsværktøj i forvaltningsmæssig sammenhæng. Det drejer sig om dens besvær med at simulere en realistisk udvikling ved lave populationsdensiteter og dens tendens til at holde populationen i live i længere tid, end det er realistisk. På grund af disse forhold har det ikke været muligt at foretage en fyldestgørende vurdering af forskellige bekæmpelsesstrategier på baggrund af simuleringer med modellen.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2007
VejledereMorten Foldager Pedersen

Emneord

  • Kæmpe-bjørneklo
  • populationsmodel
  • bekæmpelsesstrategi
  • Heracleum mantegazzianum