Model til Eksplicitering af Brugerudvælgelse: Et speciale om udvælgelsen af deltagere til brugerinddragende it-projekter i organisationer

Anders Sommer Christensen, Rasmus Rasmussen & Tobias Fjeldsted

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Udgangspunktet for nærværende specialerapport har været en undren over, hvorfor der, i den teoretiske litteratur om brugerinddragende it-udvikling, ikke fokuseres mere på selve udvælgelsen af brugere, end der gør. Vi mener, at valget af brugere kan have en stor effekt på det endelige resultat af et systemudviklingsprojekt og argumenterer derfor for, at der skal være et større fokus på brugerudvælgelsen. I specialet er der opstillet en model til ekspliciteringen af udvælgelsesprocessen - MEBU-modellen. Modellen består af syv elementer, som bør overvejes forud for de udvælgelsesprocesser, der finder sted ifm. brugerinddragende it-udviklingsprojekter. Den er baseret på litteraturstudier af teorier indenfor dette datalogiske felt og forskellige tilgange til kategorisering indenfor det kommunikationsfaglige felt. Desuden er den baseret på empiriske studier hos fire danske udviklervirksomheder og et udvalg af disse virksomheders kunder. Modellens formål er at danne et diskussionsgrundlag for, hvordan udviklere i it-virksomheder udvælger deres brugere, og få italesat evt. implicitte antagelser. Grundet specialets fokus på selve opstillingen af modellen, er den ikke blevet evalueret i praksis. Derfor er en oplagt mulighed for videre forskning at evaluere og viderudvikle modellen ifm. konkrete brugerinddragende it-projekter. Dog bidrager modellen til litteraturen om brugerinddragende itudvikling med et forøget fokus på udvælgelsen af brugere.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 okt. 2009

Emneord

  • Minerva
  • innovationsevne
  • Kompas
  • brugerudvælgelse
  • kapitalformer
  • sampling
  • brugerinddragende it-udvikling
  • MEBU-modellen