Mobning på arbejdspladsen: Set i forhold til definition, målemetode og kulturelle forskelle

Asma Jarb, Tannie Rosenørn Andersen & Christina Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet Mobning på arbejdspladsen søger at kortlægge hvorfor der ses en stor forskel i undersøgelser om mobning på arbejdspladsen mellem USA og Norden. I rapporten undersøges målemetoderne NAQ, LIPT og definitionerne af mobning på arbejdspladsen. Derudover undersøges om der er en kulturel sammenhæng mellem mobning i USA og i Norden. Dette gøres ved brugen af Geert Hofstedes kulturteori og undersøgelser af mobning på arbejdspladsen fra USA, Finland og Norge. Sammenligningen af de empiriske undersøgelser viste at USA har den højeste forekomst af mobning på arbejdspladsen. Redegørelsen, empirien og analysen viste at ved brugen af den subjektivmetode fås en lavere mobningsrate, end når man bruger en quasiobjektiv metode. Analysen af undersøgelserne ud fra Hofstedes kulturteori fortalte at USA har en høj magtdistance, de er mere individuelle, er mere maskuline, har en svag usikkerhedsundvigelse og en kortsigtet livsorientering i forhold til Finland og Norge, hvilket tydeligt viser at kulturen har indflydelse på mobningsraten i USA og Norden.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jan. 2009
VejledereArne Poulsen

Emneord

  • Mobnig på arbejdspladsen
  • Geert Hofstede
  • Kulturelle forskelle
  • definition og målemetode