Mobilitet og hverdagsliv: Et projekt om Odense Kommunes Bæredygtige mobilitetsinitiativer

Ditte Bay Vestergaard Christensen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet behandler tiltag i Odense Kommune der søger at fremme mere bæredygtige transportvalg i byens gader. Til forståelsen af dette foretages en dokumentanalyse af den senest reviderede handlingsplan for mobilitet og byrum. Analysen foretages ud fra et sociologisk mobilitetsforskningsperspektiv med henblik på at skabe forståelser for, hvorvidt Odense Kommune, med deres handlingsplan, indtænker det individualiserede menneske og dets komplekse hverdag i det senmoderne samfund. Dette sker med tanke på, at mennesket ikke altid handler ud fra hvad der udefraset opfattes som rationelt – også når det gælder transportvaner. Det kan derfor være problematisk at indrette et byrum med henblik på at fremme bestemte adfærdsmønstre, frem for de eksisterende.
Projektet bygger på en hermeneutisk tilgang, og der opnås fortolkende forståelser af, at Handlingsplanen, med flere af dens tiltag, indtænker en bred forståelse af mobilitet og de individuláliserede menneskes komplekse hverdagsliv.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider30
VejledereNina Moesby Bennetsen