Mobile Unge - Mobiltelefonen som tryghedsskabende element i puberteten

Julia W. Dallerup & Emilie H. Johansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Mobile Unge – Mobiltelefonen som tryghedsskabende element i puberteten. I denne rapport undersøges mobiltelefonens indvirkning på unges løsrivelsesproces, specielt med fokus på forældrenes rolle. Mere specifikt ses der på, hvordan mobiltelefonen fungerer som overgangsobjekt, og på den ene side kan hjælpe den unge ved at give tryghed til selv at turde gøre agere selvstændigt. På den anden side ses der på, hvordan mobiltelefonen kan hæmme den unges selvstændiggørelse ved at give forældrene mulighed for at udøve kontrol igennem en konstant kontakt med den unge. Der arbejdes med Grounded Theory og der anvendes både kvantitative samt kvalitative metoder, med fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelser i 6., 7. og 8. klasse på to privatskoler. Af teoretikere anvender der blandt andre Winnicott, Honneth, Jessen og Kofod.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereLise Drewes

Emneord

  • Løsrivelse
  • Forældre
  • Sikkerhed
  • Tryghed
  • SMS
  • Mobiltelefon
  • Telefon
  • Kommunikation
  • Unge
  • Pubertet