Mit Online Jeg

Simone Degen, Sophie Reynolds, Christine Tørnquist, Emilie Sølling Thomsen, Michelle Daring & Sofie Pant

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I forbindelse med at internettet har udviklet sig, og sociale medier er blevet en større del af vores hverdag, har formen for det online- og offlineliv forandret sig. Facebook er et af de mest populære sociale medier i verden. På dette netværk deler vi billeder, private oplysninger, meninger og statusopdateringer m.m. non-stop. Forholdet mellem privat- og det offentlige liv er mere gennemsigtigt, hvilket har givet grund til overvejelse og reflektion. Dette semesterprojekt, undersøger om facebook-brugere iscenesætter sig socialt gennem deres onlinefærden, og om online-identitet kan sammenlignes med offline-identitet. Samt hvilke konsekvenser der kan opstå ved identitetsdannelse, og hvilken påvirkning dette kan få for de sociale relationer. Teoretikere som Goffman, Meyrowitz, Giddens og Putnam inddrages i projektet og herudfra udarbejdes spørgeskema, fokusgruppeinterview og ekspertinterview. Empirien herfra har givet os et virkelighedsnært billede af unges, i alderen 21-25 år, brug af kommunikation på Facebook samt deres sociale relationer. Projektet ender ud i en spændende diskussion på baggrund af opstillede hypoteser, teori og empiri. I sidste ende søges at nærme os en verificering eller en falsificering af vores opstillede hypoteser. Resultatet er at finde i vores konklusion.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012
VejledereBent K. Slot

Emneord

  • Social kapital
  • Social arena
  • Iscenesættelse
  • Online
  • Facebook
  • Identitet