Miskommunikation: Misforståelsens Byggesten

Clara Boysen, Sofie Georgia Hugger Paxevanos, Mollie Theilgaard Christensen, Samir Ezzaaf, Jannik Vedel Nørgaard Nielsen & Malene Bille-Grønning

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt bestræber sig på at undersøge, hvordan der opstår miskommunikation mellem deltagere i tv-programmet Gift ved første blik, for herudfra at kunne opstille generelle hypoteser for miskommunikation mellem mennesker. Med udgangspunkt i teorierne om sproghandlinger, sproglig høflighed og kulturelle scripts, der beskæftiger sig med sproglig interaktion, undersøges hvilke mekanismer, der gør sig gældende for at kommunikationen mislykkes i en given kontekst.
Projektet konkluderer, at der er elementer i alle tre teorier, der er afgørende for, at misforståelser og miskommunikation opstår. Når betingelserne for vellykkethed og forståelighed i en sproghandling ikke opfyldes, skaber deltagerne yderligere rum for miskommunikation og misforståelser. Den høflighedsstrategi deltagerne benytter sig af, har betydning for om kommunikationen mellem dem lykkes eller mislykkes. Afslutningsvis konkluderer projektet at prioriteringen af scripts hos deltagerne i givne situationer, også er afgørende for at der opstår misforståelser og miskommunikation mellem dem.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider57
VejledereCarsten Levisen

Emneord

  • Miskommunikation
  • Kommunikation
  • Misforståelse
  • Sproghandlinger
  • Sproglig Høflighed
  • Script
  • Gift ved første blik