miR-34 kan være impliceret i type 2 diabetes

Mette Kjerstig Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

MicroRNA familien miR-34, der tidligere er blevet sat i forbindelse med celle differentiering og specielt p53 induceret apoptosis, er for nylig, i ikke publiceret materiale fra Roskilde Universitet, blevet sat i forbindelse med type 2 diabetes. For at undersøge denne mulighed nærmere, er der ble-vet fortaget en søgning i target prediction databasen MicroCosm og en sortering af resultaterne i GeneCodis2.0. Resultaterne af sorteringen er herefter blevet analyseret og enkelte targets, som ind-går i pathways, der er involveret i type 2 diabetes, er blevet undersøgt nærmere. Targets som er spe-cielt interessante, er blevet diskuteret og det foreslås, at disse undersøges eksperimentelt for at fast-slå om de reelt reguleres af miR-34a.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jun. 2010

Emneord

  • microRNA
  • Diabetes