Minoritetspiger i ungdomsskolen - betydningen af køn og etnicitet for læring og relationer

Maria Clemensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet er en kvalitativ undersøgelse af en gruppe minoritetspigers læring og relationsdan-nelse i en lokal ungdomsskole. Ungdomsskolen har et særligt læringsrum der ligger vægt på elevernes frivillige deltagelse og medbestemmelse og det betyder at skolen fungerer som et fristed for eleverne. Samtidig indeholder skolen dog også nogle paradokser, idet frivilligheden betyder at pigerne må bære et stort ansvar for deres læring og for deres relationer på tværs af etnicitet – et ansvar som ikke alle pigerne kan indfri. Specialet baserer sig på et etnografisk feltarbejde der er udformet omkring et ophold i feltet blandt de kvindelige elever med minori-tets- og majoritetsbaggrund samt underviser og ungdomsskoleleder, og metoderne består af observation, fokusgrupper og semistrukturerede interview. Teoretisk er specialet opbygget omkring en teoretisk diskussion af Pierre Bourdieu på den ene side og et forskningssamar-bejde bestå¬ende af Dorothy Holland, William Lachiotte Jr., Debra Skinner, Carole Cain og Jean Lave på den anden side. Teorien åbner for en forståelse af hvordan strukturer og aktø-rer er i samspil i pigernes brug af Ungdomsskolen. Det tilstræbes i specialet at eksponere kompleksiteten i feltet.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereUlla Ambrosius Madsen

Emneord

  • Ungdomsskole, minoritetspiger, etnografisk feltarbejde, Pierre Bourdieu, Dorothy Holland, Struktur - aktør, kultur, etnicitet, læringsrum.