Minimering af kobber i affaldsslagger

Sanne Arildsen, Trine Bang Hansen, Irene Uiloq Mulvad Jessen, Ane Cecilie Meyer, Rikke Møller, de Voss & Yngve Juul

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

RESUME: Projektet omhandler problematikken omkring genanvendelse af slagger fra affaldsforbrændingsanlæg med fokus på kobberet i slaggen. Dette gøres ud fra en stærk bæredygtighedsforståelse, med fokus på den miljømæssige del af bæredygtighedsbegrebet. Dette medfører, at problemstillingen undersøges fra både en miljø- og en ressourcevinkel. De miljømæssige problematikker forbundet med anvendelsen af kobber i vejbelægning anskues ud fra forsigtighedsprincippet, hvor der tages højde for usikre og manglende data. Ressourcedimensionen behandles med kaskadeteorien, der kan bidrage med retningslinjer for en hensigtsmæssig udnyttelse af kobber såvel som slagger, ud fra et stærkt bæredygtighedsperspektiv. I projektet opstilles en række løsningsmodeller, der kan kategoriseres inden for tre forskellige grupper: Efterbehandling, Sortering og indsamlingsmetoder samt Design- og produktorienteret indsats. Modellerne screenes ud fra ovenstående dimensioner, med det formål at finde frem til en bæredygtig strategi. ABSTRACT: The project deals with the problems surrounding the recycling of bottom ash and cinders from waste incineration plants, focusing especially on the copper in the bottom ash. The angle chosen is one of a deep appreciation of sustainability and with a focus on the environmental part of the concept of sustainability. This leads to the problem being viewed from an environmental as well as a ressource-wise angle. The environmental problems linked with the use of copper in road construction are viewed from the precautionary principle, taking into account the insufficient and lacking data. The ressource dimension is discussed by means of the ”cascade theory” which lays down strong sustainable guidelines for a suitable use of copper as well as bottom ash. The project puts forward a number of answers which can be categorized into three different groups: Aftercare, Sorting and methods of gathering plus the Efforts in design- and product development. The models are screened from the angles of the above dimensions, and with a view to a sustainable strategy.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato4 maj 2007
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • Affald
  • Slagger
  • Efterbehandling
  • Ressource
  • Kvalitetskriterier
  • Indsamling
  • Affaldsfraktioner
  • Genanvendelse
  • Grænseværdi
  • Miljø
  • Forsigtighedsprincippet
  • Kobber
  • Toksikologi
  • Vejbelægning
  • Kaskadeteori
  • Bæredygtighed
  • Løsningsmodeller
  • Måger
  • Genindvinding
  • Kildesortering