Mindfulness meditation - En langsigtet strategi i en kortsigtet verden

Charlotte Bech Lau, Nina Sommer, Signe Due Sommerset & Krestine Kaarup Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i de stress-relaterede problematikker vi er konfronteret med i det senmoderne samfund, undersøger vi i dette forskningsprojekt de sundhedsfremmende og stress-forebyggende potentialer ved Mindfulness meditation implementeret som et HRM redskab i en arbejdslivssammenhæng. Vi opererer med et holistisk sundhedsperspektiv, hvor de fysiske, psykiske og sociale dimensioner anskues som gensidigt konstituerende. For at afdække aspekter af dette holistiske sundhedsbegreb i relation til sundhedspolitikker i en arbejdskontekst, undersøger vi empirisk såvel som teoretisk potentialer og implikationer ved implementeringsprocessen af meditation i denne arena. Vores konklusion er, at daglig meditationspraksis implementeret i en arbejdslivssammenhæng har en positiv indvirkning på den stressrelaterede sundhed ved direkte på subjektniveau at påvirke individets tilstedeværelse i nuet og dermed indirekte at have en effekt på det psykosociale arbejdsmiljø.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2007
VejledereJesper Holm

Emneord

  • HRM
  • meditation
  • arbejdsliv
  • sundhedsfremme
  • Mindfulness
  • stressforebyggelse
  • stressreduktion