Mind Your Own Business

Mustafa Ilhan, Youssef Abbas Karaouni, Mustafa Abdul Hussein & Newsha Eftekhari

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport vil undersøge organisationen Mind Your Own Business, og deres muligheder for at styrke deres målgruppes kompetencer efter afsluttet projektforløb. Organisationens målgruppen er unge drenge bosat i socialt belastede boligområder.
Projektrapportens problemformulering har et ledelsesmæssigt og organisatorisk fokus. Besvarelsen af problemformuleringen undersøger nærmere, samt analyserer disse, med udgangspunkt i relevante teorier hertil. Projektrapportens formål er, at bringe forslag på banen der kan hjælpe Mind Your Own Business i deres fremtidige arbejde med de unge drenge.
Der er blevet brugt kvalitative metoder i empiriindsamlingen til besvarelse af problemformuleringen. Metoderne består af et indledende eksplorativt interview, samt to fokusgruppeinterviews af henholdsvis to projektkoordinatorer, samt en gruppe unge drenge bestående af fire, der tidligere har afsluttet et projektforløb hos MYOB. Ydermere gør projektrapporten brug af interessentanalyse.
De udvalgte teorier er udvalgt med det formål, at analysere den indsamlede empiri. Som led i besvarelsen er der valgt fem teorier der berører ledelsesmæssige- , organisatoriske- , kulturelle- samt interne- og eksterne forhold.
Projektrapportens opbygning bærer præg af rapportens arbejdsspørgsmål. Indledende metode- samt teoriafsnit leder op til et analyseafsnit opdelt i forhold til tre arbejdsspørgsmål. Disse arbejdsspørgsmål hjælper projektrapportens besvarelse af problemformulering og har til formål at skabe et overordnet overblik i rapporten. Et afsluttende diskussionsafsnit vil sammenfatte de tre analyseafsnit, og diskutere problemformuleringen med udgangspunkt i projektrapportens valgte teorier. Hertil vil diskussionsafsnittet berører emnet omkring de unge drenges videre kompetencestyrkelse efter afsluttet forløb.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
Antal sider60
VejledereAnita Mac