Miljøoptimering i affaldsforbrændingssektoren: vejen mod cirkulær ressourceanvendelse

Andreas Dyreborg Martin, Cathrine Marie Nørgaard, Magnus Kristian Skøt, Maja Rasmussen, Pernille Haagen Larsen & Philipa Olivia Dige

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger den sjællandske affaldsforbrændingssektor. Sektoren undersøges med en normativ tilgang til, at affaldsforbrænding på længere sigt udfases for at gøre plads til bedre affaldshåndteringsløsninger. Projektets problemformulering lyder: Hvordan kan offentlige myndigheder tilstræbe effektiv ressourceanvendelse og miljømæssige hensyn på sjællandske affaldsforbrændingsanlæg? Problemformuleringen bliver besvaret gennem en kvantitativ undersøgelse over emissionsudledninger på sjællandske affaldsforbrændingsanlæg samt et interview med driftsleder Tommy Fer fra AffaldPlus. Derudover inddrages teori om økologisk modernisering og multi-level governance til at analysere, hvordan den eksisterende politiske struktur i affaldssektoren kan bidrage til at sikre effektiv ressourceanvendelse og miljømæssige hensyn. Projektet konkluderer, at offentlige myndigheder kan tilstræbe den mest effektive ressourceanvendelse samt miljømæssige hensyn ved at regulere mere, styrke rollefordelingen, sikre langsigtede radikale ændringer og planlægge alternativer, som kan dække affaldsforbrændingsanlæggets funktioner.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
VejledereOle Erik Hansen